การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ
G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล1 - 4

1. แบบทดสอบ Google Classroom

https://forms.gle/NjwTXRNfbzRgpZCW6

2. แบบทดสอบ Google Meet

https://forms.gle/J3HAMwzGyWMLP1o97

3. แบบทดสอบ Google Forms

https://forms.gle/bBaL91LYFFfiNGcW6

4. แบบทดสอบ Sheets & Docs

https://forms.gle/9f6qa6222bcedgmt6

5. แบบทดสอบ Slides & Jamboard

https://forms.gle/Lu22GwFe71D9sZq89

6. แบบทดสอบหลังเรียน Google Sites

https://forms.gle/fXJDcZVHMTod1LQn9

7. แบบประเมินหลังเรียน BeInternetAwesome ep1-2

https://forms.gle/QJ5wX4tMAjUNMqPY6

8. แบบประเมินหลังเรียน BeInternetAwesome ep3-4

https://forms.gle/pWd3N4oiC94f1WbNA

ทดสอบตัวเองเรื่องความปลอดภัย และ พลเมืองดิจิทัล

  1. เล่นแม่น้ำแห่งความจริงเพื่อรับเกียรติบัตร 1 : https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/reality-river

  2. เล่นหุบเขาแห่งความใส่ใจเพื่อรับเกียรติบัตร 2 : https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/mindful-mountain

  3. เล่นหอคอยแห่งขุมทรัพย์ เพื่อรับเกียรติบัตร 3 : https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/tower-of-treasure

  4. เล่นอาณาจักรแห่งความเมตตาเพื่อรับเกียรติบัตร 4 : https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/kind-kingdom

คู่มือ G Suite รูปแบบไฟล์ PDF จัดทำโดย สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พบกับเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านวีดีโอ e-Learning บน Youtube Channel นี้

ตารางอบรมบน OBEC Channel เริ่ม 9 พ.ค.63

facebook : OBEC Channel : https://www.facebook.com/obectvonline

ตารางการจัดอบรม G Suite for MOE

พบกับ Live สด ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี

เวลา 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

Live สด ครั้งที่ 1

อังคาร 12 พ.ค.2563 เวลา 17.00 น.

สื่อสารและมีส่วนร่วมด้วย Google Classroom

https://youtu.be/5ep_AJKV0Hk

Live สด ครั้งที่ 2

พฤหัสบดี 14 พค 2563 เวลา 17.00 น.

เจอกันกับนักเรียนผ่าน Google Meet

https://youtu.be/QNQHCNGeoAg

Live สด ครั้งที่ 3

อาทิตย์ 17 พค 2563 เวลา 10.00 น.

แชร์สื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Google Drive

https://youtu.be/FrMct4NHTd8

Live สด ครั้งที่ 4

อังคาร 19 พค 2563 เวลา 17.00 น.

สร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนเพื่อนักเรียนของคุณ
ด้วย Google Sites

https://youtu.be/Vk73t6g2ftk

Live สด ครั้งที่ 5

พฤหัสบดี 21 พค 2563 เวลา 17.00 น.

ทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดเสมือนจริง
ด้วย Google Jamboard

https://youtu.be/ctnRixJsPdA

Live สด ครั้งที่ 6

อาทิตย์ 24 พค 2563 เวลา 10.00 น.

สร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับชั้นเรียน
ด้วย Google Forms

https://youtu.be/f9OhrkYDbmY

Live สด ครั้งที่ 7

อังคาร 26 พค 2563 เวลา 17.00 น.

แสดงความคิดเห็นในเอกสารได้ทันที และ พิมพ์
ด้วยเสียง บน Google Docs

https://youtu.be/9GqjI8a4o6g

Live สด ครั้งที่ 8

พฤหัสบดี 28 พค 2563 เวลา 17.00 น.

จัดเวลาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน
ด้วย Google Calendar

https://youtu.be/mzKFLn1papc

Live สด ครั้งที่ 9

อาทิตย์ 31 พค 2563 เวลา 10.00 น.

หลักสูตรความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
Be Internet Awesome

https://youtu.be/FYsb6loIgmU

คลิปย้อนหลัง OBEC Channel

สร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

สร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sheet

การเข้าใช้งาน Meet เพื่อประชุมออนไลน์

การสร้างแบบสอบถาม ด้วย Google Forms

การสอนจากบ้านอาจต้องใช้วิธีที่ต่างจากปกติ

ห้องเรียนที่นักเรียนมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
นัดประชุมแบบวีดีโอกันทั้งห้องเรียน

กระดานไวท์บอร์ด สำหรับการระดมความคิดออนไลน์

และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ และ การทำงานร่วมกัน

แนวทางการออกแบบกิจกรรมด้วยแอปอื่นๆ

เอกสารประกอบการบรรยายในช่อง OBEC Channel

Google Sheets

ตัวอย่างเทมเพลตใบบันทึกรักการอ่าน

Google Slides

การใส่สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ลงใน Google Slides ผ่านส่วนเสริม(Add-on) ที่ชื่อว่า Equation Editor++

https://www.math.brown.edu/~jhs/ReferenceCards/TeXRefCard.v1.5.pdf

สไลด์การนำเสนอบน OBEC Channel

สไดล์ทั้งหมด กับของหลักสูตร Be Internet Awesome

https://sites.google.com/scurvethai.com/bia