ต้องการติดตั้ง Google Workspace for Education

  1. สถาบันการศึกษาสามารถติดตั้ง Google Workspace for Education ด้วยตนเองได้ โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเป็นผู้ติดตั้ง โดยเริ่มต้นที่ขั้นตอน https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=th

  2. สถาบันการศึกษาสามารถขอรับความช่วยเหลือที่ scurveteam.com

  3. ติดต่อกลุ่ม Community เพื่อสอบถาม หรือ เข้าฟังเสวนาต่างๆ https://www.facebook.com/groups/admingsuite