_

ตารางการอบรม

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง OBEC Channel ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถทำการสอนออนไลน์ได้ กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ตามความสมัครใจ


  • ไม่สามารถนำชั่วโมงไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

  • อบรมจบลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ช่วงท้ายของการบรรยาย) ถึงเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

  • อบรมออนไลน์แบบ RealTime ผ่าน Youtube และ Facebook Live ช่อง OBEC Channel

  • ไม่ต้องสมัคร แค่เลือกเรื่องที่ต้องการอบรม เข้าไปเรียนตามลิงก์ที่แจ้งได้เลย

  • ไม่บังคับ - ไม่ต้องทำรายงาน เมื่อเข้าอบรมไม่ต้องพิมพ์รายงานตัว สงสัยค่อยพิมพ์ถามวิทยากรได้ตลอด

ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ปิดให้บริการแล้ว

เนื่องจาก Server หมดอายุการใช้งาน

ขออภัยในความไม่สะดวก

📅 17 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

📅 18 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการสัมมนา : คลิกดูเอกสาร

เอกสารประกอบการสัมมนา : คลิกดูเอกสาร

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

📅 19 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการสัมมนา : คลิกดูเอกสาร

เอกสารประกอบการสัมมนา : คลิกดูเอกสาร

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

📅 20 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการสัมมนา : คลิกดูเอกสาร

เอกสารประกอบการสัมมนา : คลิกดูเอกสาร

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

📅 21 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

รับชมทั้งหมดทาง Youtube Channal

OBEC 2021 Webinar

"การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"

คำถามที่พบบ่อย FAQs (Frequently Asked Questions)

1. ลงทะเบียนอบรมได้ที่ไหน

ตอบ อบรมออนไลน์ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเข้าไปได้ที่ webinar.moe.go.th เลือกหัวข้อที่ต้องการจากนั้นคลิกลิงก์ตามวันและเวลาดังกล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. เกียรติบัตรลงทะเบียนเมื่อไหร่

ตอบ ลงทะเบียนได้ในช่วงหลังการอบรมในแต่ละวัน โดยวิทยากรจะให้รหัสในการเข้าทำแบบทดสอบ โดย 1 วัน ช่วงเช้าและบ่าย ข้อสอบจะรวมกันในลิ้งค์เดียว ซึ่งหากกรอกลงทะเบียนสอบจะได้ใบเกียรติบัตรวันละ 1 ใบ ต้องเข้าอบรมทั้งเช้าและบ่ายจึงจะทำข้อสอบได้ และให้กดเข้าลิ้งค์การลงทะเบียนให้ถูกต้องตามภาคด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่

ตอบ ปิดรับลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเวลา 21.00 น. ของแต่ละวันที่อบรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. เกียรติบัตรจะได้เมื่อไหร่ ภายในวันใด

ตอบ เกียรติบัตรจะได้ในลิ้งค์ webinar.moe.go.th ให้ติดตามที่หน้าเว็ปไซต์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. เกียรติบัตรถ้ากรอกลงทะเบียนไปแล้วแก้ไขได้หรือไม่

ตอบ การกรอกลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการกด Submit Form หากกรอกผ่านโทรศัพท์มือถือให้ระวังการเว้นวรรคของการพิมพ์ เนื่องจากหากผิดพลาดจะไม่มีการแก้ไขเกียรติบัตร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การค้นหาเกียรติบัตรไม่เจอทำอย่างไร

ตอบ ติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟสบุ๊ค GEG Thailand https://www.facebook.com/gegthailand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ดูย้อนหลังสามารถลงทะเบียนรับเกียรติบัตรได้หรือไม่

ตอบ สามารถดูย้อนหลังได้แต่ต้องดูและลงทะเบียนภายในเวลา 21.00 น.ของวันนั้น ๆ เพื่อรับเกียรติบัตร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. เอกสารวิทยากร สามารถดาวน์โหลดได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านเว็ปไซต์ webinar.moe.go.th

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ทำไมลงทะเบียนเข้ารับใบเกียรติบัตรไม่ได้

ตอบ ให้ตรวจสอบการเข้าลิ้งค์ว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ และการลงทะเบียนจะปิดรับในเวลา 21.00 น. ของวันนั้น ๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. การอบรมครั้งนี้สามารถเก็บชั่วโมงสำหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้หรือไม่

ตอบ การอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่สามารถนำชั่วโมงไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

สอศ. จัดอบรมออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล ให้กับครู นักเรียน และผู้สนใจ
ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ของทุกวัน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล1 - 4

คลิปย้อนหลัง OBEC Channel

สร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

สร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sheet

การเข้าใช้งาน Meet เพื่อประชุมออนไลน์

การสร้างแบบสอบถาม ด้วย Google Forms

การสอนจากบ้านอาจต้องใช้วิธีที่ต่างจากปกติ

ห้องเรียนที่นักเรียนมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
นัดประชุมแบบวีดีโอกันทั้งห้องเรียน

กระดานไวท์บอร์ด สำหรับการระดมความคิดออนไลน์

และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ และ การทำงานร่วมกัน

แนวทางการออกแบบกิจกรรมด้วยแอปอื่นๆ

เด็กๆ จำเป็นต้องพร้อมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เกิดประโยชน์สูงสุด Be Internet Awesome ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานสำคัญของก beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/ารเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาออกไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ

เอกสารประกอบการบรรยายในช่อง OBEC Channel

Google Sheets

ตัวอย่างเทมเพลตใบบันทึกรักการอ่าน

Google Slides

การใส่สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ลงใน Google Slides ผ่านส่วนเสริม(Add-on) ที่ชื่อว่า Equation Editor++

https://www.math.brown.edu/~jhs/ReferenceCards/TeXRefCard.v1.5.pdf

สไลด์การนำเสนอบน OBEC Channel

สไดล์ทั้งหมด กับของหลักสูตร Be Internet Awesome

https://sites.google.com/scurvethai.com/bia